Rezervacije i pitanja: 011/303 12 12

Malaga Nova godina 2019

Malaga (šp. Málaga) je posle Sevilje drugi po veličini grad autonomne pokrajine Andaluzije i glavni grad provincije Malaga. Malaga je sa 565.000 stanovnika oko peti grad u Španiji po broju stanovnika. Nalazi se na krajnjem zapadu Mediterana na nešto više od 100 kilometara od Gibraltara. Demografski, Malaga je najgušće naseljen grad Koste del Sol. Okružena je planinskim vencima, a dve reke, Gvadalmendina i Gvadalorse, prolaze kroz grad i ulivaju se u Mediteransko more.

Program putovanja

[+] Prikaži sve

1. dan - / BEOGRAD – BUDIMPEŠTA – MALAGA /

Transfer sa kućne adrese mini busom do aerodraoma u Budimpešti. Dolazak na aerodorm. Direktan let do Malage low cost kompanijom Wizz Air/ Ryan Air. Sletanje na aerodom u Malagu. Individualni transfer do hotela. Noćenje.

2. dan – 3.(4. ili 7.) dan / MALAGA /

Doručak. Slobodno vreme za uživanje i odmor kao i za individualna razgledanja. Noćenje.

4., 5. ili 8. dan / MALAGA – BUDIMPEŠTA /

Doručak. Napuštanje hotela u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Individualni transfer do aerodroma u večernjim časovima. Direktan let do Budimpešte low cost kompanijom Wizz Air/ Ryan Air.

5., 6.ili 9. dan – BUDIMPEŠTA BEOGRAD

Sletanje u Budimpeštu. Transfer sa aerodroma mini busom do kućne adrese.

KRAJ PROGRAMA

Razne informacije

[+] Prikaži sve

Ponuda uključuje

 • Avionski prevoz na relaciji Budimpešta – Malaga  – Budimpešta  direktnim letom low cost kompanijom Wizz Air sa uključenim svim aerodromskim taksama;
 • Povratni transfer sa kućne adrese do aerodroma u Budimpešti
 • Povratni transfer od aerodroma u Malagi  do centra grada;
 • Smeštaj na bazi 3, 4 ili 7 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* (na upit može i duži boravak)  koji se nalazi u centru Malage , na odličnoj lokaciji u  standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama ili slični hotel iste kategorizacije i lokacije;
 • Troškove organizacije putovanja;
 • Ručni prtljag do 8 kg dimentija 42x32x25cm;

Ponuda ne uključuje

 • Putno osiguranje;
 • Lokalne turistačke takse, plaćaju se na recepciji hotela;
 • Veliki prtljag do 23kg ( 50€ ) ;

Način i uslovi plaćanja

 • U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu banke Banca Intesa;
 • 50% od celokupnog iznosa prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pred putovanje;
 • 50?lokupnog iznosa u gotovini u trenutku rezervacije, ostatak u 3 mesečne rate čekovima građana;
 • Kreditnim karticama Banca Intesa do 6 mesečnih rata;
 • Gotovinski, platnim karticama,uplatom na račun agencije;

Uputstva i napomene

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno  vreme poletanja aviona!

 

 • Besplatan prtljag – kod low-cost komapnija kao što su ESYJET, WIZZZ AIR, RAYAN AIR i drugih komapnija, podrazumeva ručni prtljag određenih dimenzija i težine (raspitati se u agenicji o pravilima za prtljag ili posetiti sajt navednih komapnija).  Naknada za prtljag- Čekirani (veliki)  prtljag podleze dodatnoj naknadi koja zavisi od dužine leta,kilograma, dimenzija i pravila odabrane  avio kompanije.  Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 23kg kod komercijalnih avio kompanija, Air Serbia, Aitalia, Turkish airlanes..itd) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave unije
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
 • Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Love 2Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa.
 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Love 2  Travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja .
 • Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Love 2 Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

Garancija putovanja

 • Prema Zakonu o turizmu Love 2 Travel ima garanciju putovanja u visini od 300.000 eur. Polisa osiguranja br. 14670005633 od 19.01.2018 god. osiguravajuće kompanije „Dunav osiguranje a.d.o.”. Osiguranjem se obezbeđuju:
 • A – U slučaju insolventnosti: – troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska; – potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao: – potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; – potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenih programom putovanja.
 • B – U slučaju štete nanete putniku: – potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao; – potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja.

Kliknite za besplatan poziv

Imate pitanje?

Kliknite na dugme i pozvaćemo Vas. Naš savetnik je spreman da odgovori na sva Vaša pitanja o aranžmanima ili destinacijama koje Vas zanimaju. Molimo Vas, kliknite na dugme ispod i pozvaćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Ova usluga je potpuno BESPLATNA!

Pozovi me!