Rezervacije i pitanja: 011/303 12 12

Maroko (Marakeš) avionom

Maroko – Marakeš (Crveni grad) jedan je od četiri veličanstvena carska grada Maroka. Jedinstven prizor snežnog Atlasa ispod koga se u crvenoj prašini valja ovaj biser marokanske kulture dovoljan je povod za posetu Marakeša. Autentičnu tradicionalnost gradom šire trg Jemaa el-Fnaa, grobnica Sidija ben Abesa, palata El Badi, mnogi muzeji, gradske kapije i istorijska mesta.

Program putovanja

[+] Prikaži sve

1. dan - / BEOGRAD - BUDIMPEŠTA – MARAKEŠ /

Transfer sa kućne adrese do aerodroma u Budimpešti. Direktan let do Marakeša kompanijom Ryan Air. Transfer do hotela. Slobodno vreme za uživanje i odmor kao i za individualna razgledanja. Noćenje.

2. (3,4 ili 5,6,7) dan - / MARAKEŠ /

Doručak. Slobodno vreme za uživanje i odmor kao i za individualna razgledanja. Noćenje.

5.dan (8.dan) / MARAKEŠ – BUDIMPEŠTA - BEOGRAD /

Doručak. Napuštanje hotela u jutarnjim časovima. Transfer do aerodroma. Direktan let do Budimpešte kompanijom Ryan Air. Sletanje u Budimpeštu. Transfer do kućne adrese.

Naši predlozi smeštaja:

Les Jardins De Riad Laarouss

Maroko, Marakeš

Usluga: Noćenje sa doručkom

Pogledajte detaljnije

Riad Mouna

Maroko, Marakeš

Usluga: Noćenje sa doručkom

Pogledajte detaljnije

Razne informacije

[+] Prikaži sve

Ponuda uključuje

 • Avio prevoz i sve aerodromske takse na relaciji Budimpešta - Marakeš - Budimpešta kompanijom Ryan Air.
 • Smeštaj u hotelu 3* na bazi 4 ili 7 noćenja, sa doručkom u standardnim 1/2 i 1/3 sobama, ili u sličnom hotelu iste lokacije i kategorizacije;
 • Povratni transfer kućna adresa – aerodrom u Budimpešti;
 • Troškove organizacije putovanja;
 • Transfer aerodrom- hotel- aerodrom;
 • Ručni prtljag dimenzija 55x40x23 do 10kg;

Ponuda ne uključuje

 • Putno zdravstveno osiguranje;
 • Individualne troškove putnika;
 • Dodatni prtljag do 20 kg 55€

Način i uslovi plaćanja

 • U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Uni Credit banke;
 • 50% od celokupnog iznosa prilikom rezervacije ostatak najkasnije 15 dana pred putovanje ;
 • 50% celokupnog iznosa u gotovini u trenutku rezervaije, ostatak u 3 mesečne rate čekovima građana sa uvećanjem od 2%;
 • Gotovinski, platnim karticama,uplatom na račun agencije;

Uputstva i napomene

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme poletanja aviona!

Besplatan prtljag – kod low-cost komapnija kao što su FLY DUBAI, ESYJET, WIZZ AIR, RAYAN AIR, TRANSAVIA i drugih komapnija, podrazumeva ručni prtljag određenih dimenzija i težine (raspitati se u agenicji o pravilima za prtljag ili posetiti sajt navednih komapnija).  

Naknada za prtljag - Čekirani (veliki)  prtljag se dodatno plaća a cena zavisi od dužine leta, kilograma, dimenzija i pravila odabrane  avio kompanije.  Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg kod komercijalnih avio kompanija, Air Serbia, Aitalia, Turkish airlanes..itd) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje).

Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml (maksimalno 10 bočica po osobi). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani  program putovanja istaknut u prostorijama agencije ili na web sajtu. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, štrajk, gužva na aerodromu, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)  

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.

Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici su dužni da sami vode računa o ispravnosti putnih dokumenata. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave unije Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se radi individualno.

Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs.  U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.  

Love 2  Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Love 2  Travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Prema Zakonu o turizmu Love 2 Travel ima garanciju putovanja i to: Polisa osiguranja br. 30000001105 koja važi do 19.01.2018 . god.osiguravajuće kompanije „Milenijum osiguranje” d.o.o. Osiguranjem se obezbeđuju: A - U slučaju insolventnosti: - troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska; - potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao: - potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; - potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenih programom putovanja. B - U slučaju štete nanete putniku: - potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao; - potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Love 2 Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. 

Ovaj program putovanja je rađen pod posebnim uslovima, a vezan je za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije i kod njega se primenjuju posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se refundirati.

Zameniti kartu je moguće po zvaničnom cenovniku avio kompanije. Cena je rađena na bazi osnovnetarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.

Garancija putovanja

Prema Zakonu o turizmu Love 2 Travel ima garanciju putovanja u visini od 300.000 eur. Polisa
osiguranja br. 14670005633 od 19.01.2018 god. osiguravajuće kompanije „Dunav osiguranje a.d.o.”. Osiguranjem se obezbeđuju:

A – U slučaju insolventnosti: – troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska; – potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao: – potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; – potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenih programom putovanja.

B – U slučaju štete nanete putniku: – potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao; – potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja.

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti
prihvata.

Kliknite za besplatan poziv

Imate pitanje?

Kliknite na dugme i pozvaćemo Vas. Naš savetnik je spreman da odgovori na sva Vaša pitanja o aranžmanima ili destinacijama koje Vas zanimaju. Molimo Vas, kliknite na dugme ispod i pozvaćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Ova usluga je potpuno BESPLATNA!

Pozovi me!